Waarom kiezen voor zonnepanelen?

De huidige energievoorziening wordt schaars en duur!

Onze huidige energievoorziening is gebaseerd op omzetting van fossiele brandstoffen waarbij schadelijke stoffen vrijkomen. De wereld heeft nood aan een energietransitie: een milieuvriendelijke en duurzame energievoorziening, zonder toekomstige generaties te confronteren met vrijwel onoplosbare problemen zoals klimaatverandering of uitputting van grondstoffen.

Broeikasgassen

Klimaatverandering wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door broeikasgassen, gassen die vrijkomen bij de omzetting van fossiele brandstoffen. Bovendien ontstaat een steeds toenemend verbruik van fossiele brandstoffen door een grotere energiebehoefte, vooral door nieuw opkomende economieën.

Uitputting van de reserves

Er dreigt een uitputting van de reserves van olie en aardgas. Bij het huidige tempo van winning is er nog een voorraad van respectievelijk veertig en zestig jaar.

Schaars aanbod

Door deze stijgende vraag en het dalende aanbod zal de energieprijs de volgende jaren drastisch stijgen, mede door de hogere kosten voor het aanboren van moeilijker te exploiteren velden.

Buitenlandse leveranciers

Daarbij komt de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers die zich in politiek minder stabiele delen van de wereld bevinden.